Kierowco, pamiętaj jakie są kary za brak ubezpieczenia OC

Opłaty karne Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie – z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe. Wysokość opłaty…

Krótkoterminowe OC

Pytacie nas o to, jakie są warunki zawierania krótkoterminowych umów OC, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy będące przedmiotem handlu. Odpowiadamy i przypominamy warunki takich umów!   Kto może zawrzeć umowę…