Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, realizowane w formie świadczenia finansowego za każdy dzień zwolnienia lekarskiego. Jest ono dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom pracującym na kontrakcie.

Atuty ubezpieczenia INTER KONTRAKT

  1. Zabezpieczenie finansowe na wypadek niezdolności do pracy
  2. Dzienne świadczenie pieniężnedo 300 PLN
  3. Świadczenia wypłacanedo 365-go dnia trwania choroby
  4. Uzupełnienie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS

 

Warianty ubezpieczenia INTER KONTRAKT

Ubezpieczenie INTER Kontrakt na wypadek czasowej niezdolności do pracydostępne jest w dwóch wariantach.

 

INTER Kontrakt INTER Kontrakt NNW
Świadczenia dzienne 150 PLN lub 300 PLN Świadczenia dzienne 150 PLN lub 300 PLN
Niezdolnośćdo pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku Niezdolnośćdo pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
Wymagana krótka ankieta medyczna Brak ankiety medycznej

 

Grupa wiekowa Świadczenia dzienne 150 PLN Świadczenia dzienne 300 PLN
(miesięcznie 4 500 PLN) (miesięczniedo 9 000 PLN)
bez weryfikacji przychodów przychody powyżej 9 000 PLN
INTER Kontrakt INTER Kontrakt NNW INTER Kontrakt INTER Kontrakt NNW
do 39 lat 77 PLN 40 PLN 139 PLN 70 PLN
40-49 lat 98 PLN 45 PLN 176 PLN 81 PLN
50-59 lat 155 PLN 68 PLN 278 PLN 122 PLN
60-65 lat 217 PLN 84 PLN 390 PLN 151 PLN

 

Źródło: INTER POLSKA/INTER KONTRAKT