INTER Kontrakt zabezpiecz się przed czasową niezdolnością do pracy

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, realizowane w formie świadczenia finansowego za każdy dzień zwolnienia lekarskiego. Jest ono dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom pracującym na kontrakcie. Atuty ubezpieczenia INTER…

Czytaj więcej

Kierowco, pamiętaj jakie są kary za brak ubezpieczenia OC

Opłaty karne Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie – z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe. Wysokość opłaty…

Czytaj więcej

Krótkoterminowe OC

Pytacie nas o to, jakie są warunki zawierania krótkoterminowych umów OC, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy będące przedmiotem handlu. Odpowiadamy i przypominamy warunki takich umów!   Kto może zawrzeć umowę…

Czytaj więcej